Lister Nyskaping tilbyr bedrifts-rådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, kurs, internasjo-nalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver.

 

Etter å ha utviklet nettsider med Squarespace sin publiseringsplattform , er Gnizt pr 2018 blitt et Squarespace Circle medlem. Dette gir tilgang til gobal kompetanse på utvikling av webløsninger med Squarespace.

 

Coverks er en samlingsplass, en innvovasjonsplattform, en arena for gründere, en utstillingsplass, en tenketank, en workshop, en prosjektplass, et arbeidsfellesskap, en moderne næringshage, en arena for kultur, kunst og musikk, en inspirerende café, en inkubator, et skaperverksted og mye mer. En ny arena for en ny generasjon kompetanse.