Effektiv kommunikasjon er bygget på solide konsepter og strategiske designprosesser. Og så skal det være fint å se på. Dette har vi nærmere 20 års erfaring med i Gnizt.

 
 
Construction life #1.jpg

Konseptutvikling er en metodikk vi tar i bruk i rådgivningsprosesser. Metoden er effektiv både i forhold til iverksettere som skal utvikle forretningsmodell og for organisasjoner og bedrifter som er i utvikling eller omstilling.

Strategisk Design er en fremtidsorientert kreativ formgivningsprosess. Her baserer vi løsninger på interne og eksterne analyser og fakta i tillegg til estetikk, med den hensikt å forbedre og øke organisasjonens / bedriftens konkurransemessige fortrinn.

Kommunikasjon som strategisk verktøy for å nå mål og visjoner. En overordnert strategi for hvordan bedriften skal kommunsere både internt og eksternt, er en mellommennesklig versjon av forretningsmodellen. Vi er opptatt av at dette henger sammen slik at all informasjon og markedsføring når frem til målet.

Grafisk design, grafiske profiler, designmanual og design av markeds- og informasjonsmateriell for trykk og digitale flater (web og SoMe) er nødvendige verktøyer for å bygge tydelige identiteter og skape posisjon i markedet.

 

Kraften av suksess finnes i deling av kunnskap og samarbeid.

 
Yellow.jpg
 

Essensen av budskapet, formidles gjennom den gode og ekte historien, godt design og en god planfor gjennomføring.

 
Green.jpg
 

Gnizt Strategisk design AS
Gråsteinsveien 94
4400 Flekkefjord
Mob. 95 82 57 67

Rebecca Reimers
Strategisk rådgivning & grafisk design
Mob. 95 82 57 67
rebecca@gniztdesign.no

 
 
 

Sett av ressurser! Lag en plan! Velg de aller beste samareidspartnere for ditt prosjekt.

 
Blue.jpg